Lederutvikling

Her har jeg samlet noen refleksjoner rundt ledelse, selvledelse og teamarbeid. Disse tankene har kommet til meg gjennom mitt arbeid som coachmed lederutvikling og i team sammen med mennesker i ulike og krevende jobbmessige situasjoner og gjennom noe av den mangfoldige litteraturen på området.

Jeg håper disse tankene kan inspirere til og kanskje korrigere adferd og mønstre i ditt møte med andre mennesker. Siden oppdateres med nye, korte artikler fra tid til annen.

– May Britt