Blog

Ny som leder

Den nye lederen er ofte i villrede. Rollen er ukjent, mål og oppgaver er ikke alltid tydelige. Fallhøyden er stor som ny i en lederjobb, mange mislykkes og du har ikke lange tiden på å vise at du duger. Det er i denne sammenhengen vanlig å snakke om de første 100 dagene, som er tiden du har til rådighet for å skape nødvendig tillit og støtte.