Author: maybrittslaaen

Leder- og teamutvikling

Ny som leder

EN NY LEDERJOBB ER SPENNENDE OG EN MILEPÆL I LIVET© creativecommonsstockphotos Den nye lederen er ofte i villrede. Rollen er ukjent, mål og oppgaver er ikke alltid tydelige. Fallhøyden er stor som ny i en lederjobb, mange mislykkes og du har ikke lange tiden på å vise at du duger. Det er i denne sammenhengen…
Read more

Hjemmesiden er under oppdatering

Jeg holder på å oppdatere hjemmesiden min. Nedenfor finner dere etter hvert mine artikler om tema som opptar meg innenfor ledelse, coaching og organisasjonsutvikling – både de gamle artiklene og nye. Håper det er lesning som inspirerer dere også!

Hvor forfengelig er du?

Et rart og ugreit spørsmål kanskje? Fordi vi umiddelbart forbinder forfengelighet med noe uekte, å gjøre seg til, eller enda verre – noe falskt. Og det kan det jo absolutt forstås som! Det jeg ønsker å fokusere på i denne artikkelen, er imidlertid det motsatte: det ekte og ofte underbrukte i oss og som kan gjøre oss mer troverdige og kraftfulle.

Noen ganger er «bare å lytte» det beste

Har du noen gang delt en frustrasjon med sjefen, en kollega, et familiemedlem eller en venn, som entusiastisk tilbyr løsninger (mange har vi allerede tenkt selv)? Det har jeg, og innsett at det ikke var det jeg ønsket meg. Alt jeg egentlig ønsket, var at de skulle lytte til meg. Som profesjonell coach er avansert…
Read more