Coaching, leder- og teamutvikling

Ledelse kan og må trenes! Akkurat som faglige ferdigheter og presentasjonsteknikk må lederskapet utvikles.

I tillegg til ren coaching av enkeltpersoner og team, tilbyr CoachConsult også rådgivning, mentoring og konsulenttjenester knyttet til blant annet organisasjonsutvikling, strategi- og HR-prosesser i privat og offentlig sektor.

CoachConsult bistår kunder over hele landet, men med hovedvekt på Bergen og Oslo.

.CoachConsult

May Britt Slaaen har jobbet som profesjonell coach i 20 år. Hun har hatt oppdrag for en rekke små og store virksomheter innenfor privat og offentlig sektor. Hovedfokus har vært på lederutvikling, team- og organisasjonsutvikling.

May Britt Slaaen

CPCC